Nieuws

 

 

 

 

 

DamesVISdag op zaterdag 25 september
01 september 2021
DamesVISdag op zaterdag 25 september

Uiteraard is vissen niet alleen voor mannen, boys en kerels! En dat gaan we met elkaar laten zien op zaterdag 25 september bij De Watergeus in Spaarnwoude tijdens de DamesVISdag...
Te veel en te vaak wordt onterecht gedacht dat sportvissen een echte sport is voor mannen. Niets is minder waar. Steeds meer vrouwen ontdekken dat vissen meer is dan vangen.

Dat blijkt niet alleen uit een toename van het aantal verkochte VISpassen aan vrouwen, ook hebben visvrouwen een eigen tv-programma op RTL.

Tijdens de DamesVISdag is het niet alleen gezellig, ook worden er verschillende clinics gegeven. Zo is er een karperclinic, roofvisclinic, vastestok- en voerdemo clinic, vliegvisclinic, feedervissen en werpclinic én een visvangst-fotografie clinic...Uiteraard wordt er ook met elkaar gevist tijdens de clinics en houden we rekening met de dan geldende coronamaatregelen.

Kan je niet vissen of heb je het nog nooit gedaan? Ook dan kan je komen en kennismaken met de sportvisserij, samen met jouw vriendinnen. Gewoon een leuke dag beleven, lekker lunchen en het is nog gratis ook!

Inschrijven?
Je kunt je gratis aanmelden voor de DamesVISdag op zaterdag 25 september door op onderstaande button te klikken. De dag begint rond 10.00 uur en duurt tot 16:30 uur. Je kunt deelnemen aan drie clinics.

Op het inschrijfformulier kun je jezelf opgeven voor jouw favoriete vier clinics. Je zult er echter bij drie ingedeeld worden, afhankelijk van de belangstelling per clinic.
Let op: ben je slecht ter been, dan is het terrein van De Watergeus helaas minder toegankelijk.

https://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/actueel/16102/damesvisdag-op-zaterdag-25-september.html

 

 

 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering
01 juni 2021
Geachte sportvriend(in),Hierbij heb ik het genoegen U namens het bestuur uit te nodigen voor de vergadering over het verenigingsjaar 2020 welke wordt gehouden op:
Woensdag 23 juni 2021 in het Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH  Alkmaar, aanvang 20.00 uur.Zaal open om 19.30 uur.


 verplicht

Corona-maatregelen;
I.v.m. de nu geldende maatregelen om het Corona-virus niet verder te verspreiden, zijn we wel genoodzaakt om een aantal maatregelen te treffen om onze ALV mogelijk te maken. Er hebben maximaal 30 personen toegang om voldoende afstand te waarborgen
Indien u als lid deze ALV aanwezig wilt zijn, dient U dit voor maandag 21 juni kenbaar te maken via
vzaeno@xs4all.nl
Bij binnenkomst van het wijkcentrum dient u uw handen te desinfecteren en wordt de gezondheidscheck afgenomen

Het bestellen en/of nuttigen van een drankje aan de bar is niet toegestaan, volg de looproute zoals staat aangegeven en houdt voldoende afstand

Agenda
Opening
Notulen vergadering 20 oktober 2020
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag penningmeester en financieel overzicht
Verslag kascontrolecommissie
Benoeming kascontrolecommissie
Pauze
Begroting 2021-2023
Vaststelling contributie
Bestuursbeleid
Bestuursverkiezing:
Voorzitter A. Claessen is aftredend en is herkiesbaar.
Eventuele nieuwe kandidaten kunnen door de leden worden voorgedragen overeenkomstig de statuten art. 11 lid 3.
Rondvraag
Sluiting
Het jaarverslag en de overige stukken zullen u op deze avond worden uitgereikt.
In het vertrouwen u voldoende te hebben ingelicht, verblijf ik namens het bestuur,

Hoogachtend,
Stefan Rekers
Secr. HSV Alkmaar e.o.

 

 

 

 

Copyright 2013-2021