Administratie

U kunt zelf een aantal zaken online regelen/controleren via:

 

www.sportvisserijnederland.nl/vispas/contact-service/

 

- Opzeggen lidmaatschap / VISpas

- Geboorte datum / naam fout

- Status aanvraag VISpas

- Dubbele afdracht

- VISpas kwijt

 

Verder:

- Veel gestelde vragen

- Contact/ Service

- Vispas check

- Adressenzoeker

 

Of mail naar ledenadministratie@vispas.nl voor:

- Opzeggingen

- Adreswijzigingen

- Wijziging/aanvulling persoonlijke gegevens

- Vragen over contributie(-betaling)

- Aanvraag duplicaat-Vispas bij diefstal of verlies.

(Vermeld zo mogelijk uw lidnummer: staat op uw Vispas).

 

E-mail naar hsvadmin@xs4all.nl voor:

- 3e hengelvergunning van HSV "Alkmaar e.o." (aanvragen of stopzetten)

- Alle andere administratieve zaken, die hierboven niet zijn vermeld.

(Vermeld zo mogelijk uw lidnummer of anders uw geboortedatum.)

 

Bezoekadres:

HSV Alkmaar en Omstreken

Reinaertlaan 37

1813 JN Alkmaar

 

De openingstijden in 2019 zijn van 19.00 uur tot 20.00 uur op;

 

Woensdag 2, 9, 16, 23 en 30 Januari

Woensdag 6, 13, 20 en 27 Februari

Woensdag 6, 13, 20 en 27 Maart

Woensdag 3 April

Woensdag 1 Mei

Woensdag 5 Juni

Woensdag 3 Juli

Woensdag 7 Augustus

Woensdag 4 September

Woensdag 2 Oktober

Woensdag 6, 13, 20 en 27 November

Woensdag 4, 11 en 18 December

 

Telefoon: 072-5400108

Voicemail buiten kantoortijden; spreek ook het telefoonnummer in waar u te bereiken bent.

Copyright 2013-2019