Nieuws

 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering
19 september 2020
Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Geachte sportvriend(in),

Hierbij heb ik het genoegen U namens het bestuur uit te nodigen voor de vergadering over het verenigingsjaar 2019 welke wordt gehouden op: VRIJDAG 02 oktober 2020 in het Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar, aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

Corona-maatregelen I.v.m. de nu geldende maatregelen om het Corona-virus niet verder te verspreiden, zijn we wel genoodzaakt om een aantal maatregelen te treffen om onze ALV mogelijk te maken.
• Er hebben maximaal 30 personen toegang om voldoende afstand te waarborgen
• Indien u deze ALV aanwezig wilt zijn dient U dit vóór 28 september kenbaar te maken bij de voorzitter via vzaeno@xs4all.nl. U krijgt uiterlijk 1 dag later antwoord of er een plaats voor u is gereserveerd. Blijf thuis, als u ziekteverschijnselen hebt!
• Bij binnenkomst van het wijkcentrum dient u uw handen te desinfecteren en wordt de gezondheids check afgenomen • Het bestellen en/of nuttigen van een drankje aan de bar is niet toegestaan
• Volg de looproute zoals staat aangegeven en houdt voldoende afstand.

Agenda
1. Opening
2. Notulen vergadering 15 april 2019
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag penningmeester en financieel overzicht
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Benoeming kascontrolecommissie
7. Pauze
8. Begroting 2020-2022
9. Vaststelling contributie
10. Bestuursbeleid
11. Bestuursverkiezing: Secretaris Gerard Mooij is aftredend en niet langer herkiesbaar. Voorstel van het bestuur is om Stefan Rekers te benoemen als nieuwe secretaris Bestuurslid Karenza Smeeing is aftredend maar herkiesbaar Eventuele nieuwe kandidaten kunnen door de leden worden voorgedragen overeenkomstig de statuten art. 11 lid 3.
12. Rondvraag
13. Sluiting Het jaarverslag en de overige stukken zullen u op deze avond worden uitgereikt. In het vertrouwen u voldoende te hebben ingelicht, verblijf ik namens het bestuur,

Hoogachtend, G.A.M. Mooij Secr. HSV Alkmaar e.o.

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 3
13 juni 2020

 

Eerste wedstrijd Zomercompetitie
07 juni 2020
Na weken geen wedstrijd meer mogen organiseren kwam er eind mei toch groen licht. Al was dit door de Coronacrisis waar we in zitten wel met een aantal maatregelen. Hier is de wedstrijdcommissie ruim een week mee bezig geweest om alles te regelen. Maar uiteindelijk kunnen we weer. Vanochtend was het dan zo ver. De eerste wedstrijd van de zomercompetitie. Waar we vorige week nog in het zwembad zaten, kwam het water vandaag vooral van boven. Voor het uitzetten van de stekken kwam het al met bakken naar beneden. Tijdens het opbouwen van de visstek regende het nog steeds, maar uiteindelijk werd het droog. Bij zomercompetitie hoop je toch op ander weer. Gelukkig was op een paar korte buitjes na droog tijdens de wedstrijd.

Bij aanvang van de wedstrijd bleek al snel dat de vis vandaag geen zin had. Waarschijnlijk door het omgeslagen weer. Met veel moeite werd er af en toe een visje gevangen. In het vaste stok vak werd moeizaam een visje gevangen. Karenza probeerde het na 2 baarzen op 11 meter onder de kant. Dat bleek een juiste keuze. Hij ving vrij vlot 20 baarsjes aan de kant en werd hier uiteindelijk 2de. Co was de enige in dit vak die een brasem wist te vangen. Helaas bleef het bij die ene. Waar een aantal vissers het laatste half uur nog een paar voorns wisten te vangen bleek Ron op staart de meest gelukkige en won de wedstrijd met ruim 2 kilo aan vis.

In het vrije hengelvak was het ook kommer en kwel. Na 2 uur had Joop op kop 6 voorns gevangen, daarna kwam er niets meer bij. Hoe hoger je steknummer hoe hoger de kans dat je vandaag goed gevangen had. Dat bleek wel toen we bij Wil aankwamen om te wegen. Op 1 van de staart af wist hij iedereen te verslaan met ruim 11kg aan vis.

 

 

Nieuwsbrief 3
01 mei 2020
De nieuwe nieuwsbrief is hier te vinden.

Hierin staan de volgende onderwerpen:
1. Uitstel ledenvergadering ivm Coronavirus.
2. Kantoor gesloten: "Hoe nu?"

 

 

 

Copyright 2013-2020