Wedstrijden

Agenda

dag datum verzamelen wedstrijd
zondagmorgen 14-10-2018 is gevist 1e Comp.wedstrijd
zaterdagavond 27-10-2018 is gevist 2e Comp.wedstrijd
zondagmorgen 4-11-2018 vervalt Reservedatum
zondagmorgen 11-11-2018 is gevist 3e Comp.wedstrijd tevens Clubkampioenschap 2018
zaterdagavond 8-12-2018 is uitgest 4e Comp.wedstrijd
zondagmorgen 23-12-2018 4e Comp.wedstrijd
zaterdagavond 29-12-2018 5e Comp.wedstrijd

Let op: de ontbrekende informatie zoals tijdstip van verzamelen en wedstrijdparcours wordt in de loop van de week, voorafgaande aan de wedstrijd per email bekendgemaakt.


De verzamelplek voor de wedstrijden op de Noordpier is op de parkeerplaats bij het restaurant van de Noordpier.
De verzamelplek voor de wedstrijden op het strand is op de parkeerplaats bij het betreffende strand.WEDSTRIJDREGLEMENT DE STERN - HSV ALKMAAR & OMSTREKEN

Zoals bij elke sport is er ook voor het zeevissen een reglement. De volgende regels dienen in acht genomen te worden bij de wedstrijden van "de Stern", de zeevisafdeling van HSV Alkmaar & Omstreken.

 1. Er mag met één hengel gevist worden, voorzien van een onderlijn met maximaal 3 enkele haken.
 2. Het gereed hebben van een beaasde onderlijn is toegestaan.
 3. Een reservehengel zonder onderlijn is toegestaan.
 4. Alle aassoorten zijn toegestaan. Ook is toegestaan het gebruik van kunstaas. Ook is toegestaan het gebruik van dobbers, kralen, afhouders, zilverpapier, veren, botlepels en geurstoffen.
 5. Het beginsignaal en het eindsignaal van de wedstrijd worden kenbaar gemaakt door een toeter of door een tijdafspraak.
 6. De wedstrijden duren vier uur en worden gevist op een uitgezet parkoers; de plaats wordt d.m.v. loting toegewezen. Indien de wedstrijdleiding dit beslist kan hier vanaf worden geweken.
 7. Het gebruik van een waadpak of lieslaarzen is toegestaan. Op het strand mag men de zee in tot kniehoogte; op de strekdammen tot enkelhoogte. Men dient niet in de werprichting van de medevissers te lopen.
 8. Alleen vissen aan eigen uitrusting gevangen tellen mee. Vissen, die zijn gehaakt aan afgeworpen lijnen van anderen tellen dus niet mee. Haal je een eerder afgeworpen lijn binnen met vis, dan telt deze vis ook niet mee.
 9. De wedstrijd gaat te allen tijde door. Mocht de wedstrijd echter door onvoorziene omstandigheden toch niet door kunnen gaan, dan wordt u door de wedstrijdcommissie benaderd.
  Indien een op zaterdagavond ingeroosterde competitiewedstrijd door te harde wind wordt afgelast en de weersvoorspelling is, dat de wind ’s nachts wegzakt, dan heeft de wedstrijdcommissie de vrijheid om de wedstrijd te verplaatsen naar de zondag. De wedstrijd wordt in dit geval niet verplaatst naar een ingeroosterde reservedatum en de uitslag telt gewoon mee in het klassement.
 10. De vis dient binnen een half uur na afloop van de wedstrijd door de visser persoonlijk bij de wedstrijdleiding aangeboden te worden om te meten. Mocht een visser tijdens de wedstrijd door onvoorziene omstandigheden beslissen eerder te stoppen en de meting niet af te kunnen of willen wachten, dan dient hij de reeds gevangen vis persoonlijk aan de wedstrijdleiding af te geven. Doet hij dit niet, dan telt de gevangen vis niet mee in de einduitslag.
 11. Er wordt op lengte gevist. Winnaar van een competitiewedstrijd is dus de visser met de meeste centimeters aan vis. Eindigen 2 of meerdere vissers met een gelijk aantal centimeters, dan wint de visser met de meeste vissen. Is dit ook gelijk, dan geeft de grootste vis de doorslag.
 12. De winnaar van een competitiewedstrijd krijgt 1 punt; de nummer 2 krijgt 2 punten; de nummer 3 krijgt 3 punten, enz.
 13. De visser die de wedstrijd meevist, maar geen vis vangt, krijgt 2 punten meer dan het aantal deelnemers die wel vis hebben gevangen.
 14. De visser die de wedstrijd niet meevist, krijgt 1 punt meer dan het aantal deelnemers aan de competitie.
 15. Winnaar van het eindklassement van de competitie is de visser met het laagste aantal punten. Eindigen 2 of meerdere vissers met een gelijk aantal punten, dan wint degene met het grootste totaal aantal gevangen vissen. Mocht dat onverhoopt ook gelijk zijn, dan is de behaalde plaats van de laatste competitiewedstrijd beslissend.
 16. Problemen tussen deelnemers dienen zo veel mogelijk tijdens de wedstrijd te worden opgelost. Kom daarom meteen naar de wedstrijdcommissie toe of bel het 06-nummer van de wedstrijdcommissie, als een probleem zich voordoet. Protesten, die niet binnen een half uur na de wedstrijd zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.
 17. De winnaar van het eindklassement ontvangt op de jaarlijkse prijsuitreikingsavond een wisselbeker. De winnaar en de nummers 2 en 3 ontvangen tevens een trofee, die zij kunnen behouden. Daarnaast zijn er prijzen voor al diegenen die minimaal 3 competitiewedstrijden hebben meegevist. Deze prijzen dienen door de deelnemers zelf in ontvangst te worden genomen. Gebeurt dit niet, dan vervalt de prijs aan de vereniging.
 18. De soortencompetitie houdt in, dat er elk seizoen bijgehouden wordt wie de meeste verschillende soorten vis vangt. Eindigen meerdere deelnemers met een gelijk aantal soorten, dan wint degene met het grootste totaal aantal centimeters van die verschillende soorten. De winnaar en de nummers 2 en 3 ontvangen een prijs op de jaarlijkse prijsuitreikingsavond.
 19. De recordlijst houdt in, dat er elk seizoen bijgehouden wordt wie van de verschillende gevangen vissoorten het grootste exemplaar vangt. Degenen die aan het eind van de competitie het grootste exemplaar van een vissoort hebben gevangen, ontvangen een oorkonde.
 20. De vereniging stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor diefstal, ongevallen, verlies, beschadigingen etc.
 21. De verantwoordelijkheid over het op correcte wijze in bezit hebben van ondermaatse vis ligt volledig bij de betreffende visser zelf.
 22. De vissers worden dringend verzocht geen rommel, lijnen, haken, etc. op de visplaats achter te laten.
 23. Het aantal deelnemers aan de competitie is beperkt teneinde de organisatie en het wedstrijdverloop controleerbaar te houden. De wedstrijdcommissie beslist of er nog plaats is voor nieuwe leden.
 24. Vissers die zich in voorafgaande competities misdragen hebben, worden niet meer toegelaten tot de competitie.
 25. Over gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. De wedstrijdcommissie is bevoegd om bij overtreding van het reglement strafpunten te geven.


DE WEDSTRIJDCOMMISSIE VAN DE STERN WENST U GEZELLIGE EN SPORTIEVE WEDSTRIJDEN TOE!