Wedstrijden

Jeugdcommissie

Voorzitter
Ronald van Velzen
 
Penningmeester
Fred Kuhlman
 
secretaris
Karin vd Berg
hsvaenojeugd@live.nl
 
lid
Ron Kouwen
 
lid
Andre Claessen
 
lid
Daan kouwen