Wedstrijden

Bestuur

Samenstelling bestuur HSV Alkmaar en Omstreken

functie naam email
Voorzitter A. Claessen vzaeno@xs4all.nl
Secretaris G.A.M. Mooij secraeno@xs4all.nl
Penningmeester F. Kuhlman pmaeno@xs4all.nl
Vice voorzitter Joop v Boxtel
2e Secretaris Vacature
SKP J van der Beek hsvalkmaar_skp@outlook.com
Jeugdzaken F.Kuhlman fred.kuhlman@hotmail.com
Hoofdcontroleur J. Omis contrhsvaeno@xs4all.nl
Waterbeheer Vacature

Mocht u vragen hebben voor één van bovenstaande personen, stuur gerust een email naar info@hsvalkmaar.nl of rechtstreeks naar één van de bovenstaande adressen.