Wedstrijden

Administratie

U kunt zelf een aantal zaken online regelen/controleren via:
 
www.sportvisserijnederland.nl/vispas/contact-service/

- Opzeggen lidmaatschap / VISpas
- Geboorte datum / naam fout
- Status aanvraag VISpas
- Dubbele afdracht
- VISpas kwijt

Verder:
- Veel gestelde vragen
- Contact/ Service
- Vispas check
- Adressenzoeker

Of mail naar ledenadministratie@vispas.nl voor:
- Opzeggingen
- Adreswijzigingen
- Wijziging/aanvulling persoonlijke gegevens
- Vragen over contributie(-betaling)
- Aanvraag duplicaat-Vispas bij diefstal of verlies.
(Vermeld zo mogelijk uw lidnummer: staat op uw Vispas).

E-mail naar hsvadmin@xs4all.nl voor:
- 3e hengelvergunning van HSV "Alkmaar e.o." (aanvragen of stopzetten)
- Alle andere administratieve zaken, die hierboven niet zijn vermeld.
(Vermeld zo mogelijk uw lidnummer of anders uw geboortedatum.)

Bezoekadres:
HSV Alkmaar en Omstreken
Reinaertlaan 37
1813 JN Alkmaar

Kantoor geopend op woensdagavond van 19.00 t/m 20.00 uur (behoudens feestdagen)

De openingstijden in 2019 zijn van 19.00 uur tot 20.00 uur op;

Woensdag 2, 9, 16, 23 en 30 Januari
Woensdag 6, 13, 20 en 27 Februari
Woensdag 6, 13, 20 en 27 Maart
Woensdag 3 April
Woensdag 1 Mei
Woensdag 3 Juli
Woensdag 7 Augustus
Woensdag 4 September
Woensdag 2 Oktober
Woensdag 6, 13, 20 en 27 November
Woensdag 4, 11 en 18 December 

Telefoon: 072-5400108
Voicemail buiten kantoortijden; spreek ook het telefoonnummer in waar u te bereiken bent.